Home » Bảng Xếp Hạng Nhân Vật Rage of Demon King

Bảng Xếp Hạng Nhân Vật Rage of Demon King

Rage of Demon King là một trò chơi di động vừa ra mắt và đang rất thịnh hành trên thế giới, dành cho người dùng iOS/Android. Nếu bạn muốn bắt đầu trò chơi một cách thuận lợi và biết tất cả những nhân vật tốt nhất để lựa chọn, thì Bảng Xếp Hạng Nhân Vật Rage of Demon King này dành cho bạn.

Bảng Xếp Hạng Nhân Vật

Xếp hạng
Nhân vật
Đường Sắt Ngôi Sao - Clara Đường Sắt Ngôi Sao - Gepard Đường Sắt Ngôi Sao - Himeko
Đường Sắt Ngôi Sao - Clara Đường Sắt Ngôi Sao - Gepard Đường Sắt Ngôi Sao - Himeko Đường Sắt Ngôi Sao - Pela Đường Sắt Ngôi Sao - Welt
Đường Sắt Ngôi Sao - Clara Đường Sắt Ngôi Sao - Gepard Đường Sắt Ngôi Sao - Himeko Đường Sắt Ngôi Sao - Pela Star Rail - Sushang
Đường Sắt Ngôi Sao - Clara Đường Sắt Ngôi Sao - Gepard Đường Sắt Ngôi Sao - Himeko Đường Sắt Ngôi Sao - Pela

 

Chúng tôi Xếp Hạng Nhân Vật theo mức độ từ bậc S đến C, phụ thuộc vào khả năng tiến xa trong trò chơi. Trong số đó, có những nhân vật hữu ích cho đến cuối trò chơi. Trong khi những nhân vật khác chỉ mang bạn đi một đoạn nhất định trước khi bạn phải thay thế để tránh bị đánh bại.

Mặc dù sức mạnh của một nhân vật còn phụ thuộc vào mức độ nâng cấp, cấu hình và chiến thuật sử dụng. Nhưng vẫn có những nhân vật tốt hơn những nhân vật khác. Tất cả nhân vật “Demon Slayer” phổ biến sẽ có sẵn để chơi cuối cùng trong trò chơi.

Kết

Xin lưu ý rằng bảng xếp hạng nhân vật ở trên là chủ quan. Được thực hiện theo trải nghiệm cá nhân của chúng tôi. Nếu có thiếu sót gì, rất mong được bạn góp ý ở phần bình luận phía bên dưới.

Nếu yêu thích Rage of Demon King, bạn có thể tải trò chơi ngay ở đường dẫn phía dưới.

Tải Rage of Demon King

 

Viết bình luận