Home » Cách Tăng Cấp Cân Bằng Honkai: Star Rail

Cách Tăng Cấp Cân Bằng Honkai: Star Rail

Cấp Cân Bằng Honkai: Star Rail chính là độ khó của thế giới trong trò chơi. Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi và tìm hiểu cách tăng Cấp độ Cân bằng của bạn để có những thử thách khó hơn và phần thưởng tốt hơn!

Hướng dẫn thăng cấp
Cách thăng cấp Khai phá Cách tăng cấp nhân vật

Cách tăng cấp độ Cân Bằng

| Hoàn thành nhiệm vụ Rèn Luyện Cân Bằng

Để tăng cấp cân bằng của bạn, bạn sẽ phải hoàn thành các Thử thách Cân bằng khi đạt đến các cấp độ Khai phá yêu cầu.

Ngay khi bạn đạt đến cấp độ Khai phá 20, một nhiệm vụ sẽ xuất hiện cho bạn, hướng dẫn bạn đi đến một địa điểm cụ thể để trải qua thử thách đầu tiên. Đó sẽ là một loạt các thử thách nơi bạn sẽ phải chiến đấu với các đợt quân địch.

Tất cả các nhiệm vụ Thử thách Cân bằng sau nhiệm vụ đầu tiên của bạn sẽ xuất hiện sau khi bạn đạt đến các cấp độ nhất định. Hoàn thành những nhiệm vụ này để nâng cao cân bằng của bạn!

| Cấp độ Cân bằng và cấp độ Khai phá yêu cầu

Dưới đây là tất cả các Cấp độ Cân bằng và Cấp độ Khai phá cần thiết để đạt được chúng:

Cấp cân bằng Cấp độ khai phá
1 20
2 30
3 40
4 50
5 60
6 65

Cấp độ Cân Bằng là gì?

Cấp độ Cân bằng hiểu đơn giản là độ khó Thế giới của bạn. Khi nó tăng lên, độ khó của kẻ thù mà bạn sẽ đối mặt trong các hoạt động như Đài Hoa Nhân Tạo, Hang Động Xâm Thực hoặc Hư Ảnh Ngưng Đọng sẽ tăng theo cấp độ Cân bằng của bạn và loại phần thưởng mà bạn sẽ nhận được sẽ tốt hơn.

Viết bình luận