Home » Cách Tìm Warp Trotter trong Honkai: Star Rail

Cách Tìm Warp Trotter trong Honkai: Star Rail

Warp Trotter hay Heo Đất Không Gian là một kẻ thù đặc biệt, khi tiêu diệt chúng bạn sẽ nhận được rất nhiều Ngọc Ánh Sao. Nhưng có thể khá khó để đánh bại chúng. Thông qua bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn Cách Tìm Warp Trotter, vị trí của chúng và làm thế nào để đánh bại chúng trong Honkai: Star Rail.

Làm thế nào để tìm Warp Trotter

Vì bạn có thể nhận được tối đa 60 Ngọc Ánh Sao mỗi khi đánh bại Warp Trotter, nên chúng khá hiếm và bạn chỉ có thể chiến đấu với chúng một lần trong một khu vực nhất định. Khi ở trên màn hình bản đồ, bạn có thể thấy tổng số rương trong khu vực phía trên bên trái. Nếu bạn nhấp vào nút này, nó sẽ hiển thị cho bạn số lượng Warp Trotters trong khu vực.

| Vị trí Warp Trotter ở Trạm không gian Herta

Trạm không gian Herta
Khoang cơ sở Khoang thu dung
Khoang chi viện

 

| Vị trí Warp Trotter ở Jarilo-VI

Jarilo-VI
Cánh đồng tuyết ngoại thành Lằn ranh
Cấm địa thiết vệ Hành lang âm vang
Dãy Everwinter Khu mỏ khổng lồ
Thị trấn Rivet Trụ sở máy móc

 

| Vị trí Warp Trotter ở Xianzhou Luofu

Xianzhou Luofu
Cảng lưu vân Bến cảng sao xoay
Sở thiên tượng Sở công nghiệp

Làm thế nào để đánh bại Warp Trotter

Warp Trotter sẽ không chiến đấu trong cuộc chạm trán, nó sẽ cố gắng trốn thoát. Nó sẽ trốn thoát thành công khi đến lượt thứ tư. Bạn có thể giữ chân Heo Đất Không Gian bằng cách phá vỡ điểm yếu hoặc đóng băng và giam cầm chúng.

| Khai thác điểm yếu Nguyên tố

Điểm yếu của Warp Trotter
Số Ảo Lượng Tử Vật Lý

 

Sử dụng các nhân vật có cùng nguyên tố trên để đánh bại Warp Trotter một cách hiệu quả. Hãy dành thời gian để thay đổi nhóm hiện tại của bạn nếu bạn không có nhân vật phù hợp với điểm yếu của Warp Trotter!

Vật phẩm rớt ra từ Warp Trotter

| Ngọc Ánh Sao

Warp Trotter rơi ra Ngọc Ánh Sao sau khi bạn giết chúng thành công. Ngọc Ánh Sao là một loại tiền tệ cao cấp mà bạn có thể sử dụng để quay Nhân vật hoặc Nón ánh sáng trên biểu ngữ tiêu chuẩn hoặc sự kiện.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Viết bình luận