Home » Chỉ Số Drone Relics | Tower of Fantasy

Chỉ Số Drone Relics | Tower of Fantasy

 /><noscript><img decoding=

Drone là Relics loại phòng thủ SSR được tìm thấy trong Tower Fantasy. Tham khảo bài viết của chúng tôi để tìm hiểu độ hiếm, tác dụng và cách nhận Drone.

Thông tin về Drone

| Tổng quan

Drone

Drone

Độ hiếm
SSR
Loại hình
Phòng thủ
Tăng chỉ số DEF và DMG
Hiệu ứng
Triệu hồi Drone trong 15 giây, tăng giảm sát thương cuối lên 5% sau mỗi 5 giây. Thời gian hồi chiêu 120 giây.

 

| Hiệu ứng khi nâng cấp Drone

Mức độ Hiệu ứng Vật liệu nâng cấp
1 ★ Tăng thời gian làm choáng mục tiêu lên 3 giây và hồi chiêu 180 giây. ・ Drone x30
・ 2000 Vàng
2 ★ Kéo dài thời gian lên 25 giây. TBD
3 ★ Cứ sau 5 giây, thêm cho Wanderers một điểm cộng dồn cảm hứng, tăng 5% sát thương gây ra cho mỗi điểm cộng dồn. TBD
4 ★ Giảm 2% sát thương vôn nhận phải, ngay cả khi không triển khai. Không khả dụng trong Apex League. TBD
5 ★ Trong thời hạn của Drone, Wanderers nhận được hiệu ứng hồi phục đòn đánh chuyển 20% sát thương gây ra thành HP. TBD

Cách sử dụng Drone

Drone sử dụng hiệu quả khi bạn cần một lượng giảm sát thương để chống chịu. Tuy nhiên, bạn sẽ bị thọt về tấn công. Cố gắng nâng cấp Drone lên 3* để nhận thêm tấn công cho vũ khí.

Làm thế nào để có Drone?

| Mở khóa khi đủ 30 mảnh Drone

Bạn có thể nhận được Drone nếu bạn có ít nhất 30 Mảnh Drone trong hành trang của mình. Sau khi bạn có các mảnh, hãy chuyển đến menu Relics và nhấp vào Drone để mở khóa.

Hướng Dẫn Liên Quan

| Relics SSR

Danh Sách Relics SSR
Alternate Destiny Colossus Arm Confinement Drone
Hologram Projector Omnium Shield Spacetime Rift Type V Armor

 

| Relics SR

Danh Sách Relics SR
Couant Cybernetic Arm Hovering Cannon Jetboard
Jetpack Lava Bomb Magnetic Pulse Magnetic Storm
Missile Barrage Omnium Handcannon Quantum Cloak Strange Cube

 

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết “Chỉ số Drone Relics”. Nếu có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào về Tower of Fantasy, hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé.

Viết bình luận