Home » Chỉ Số Omnium Shield Relics | Tower of Fantasy

Chỉ Số Omnium Shield Relics | Tower of Fantasy

 width=

Omnium Shield là Relics loại tấn công SSR được tìm thấy trong Tower Fantasy. Tham khảo bài viết của chúng tôi để tìm hiểu độ hiếm, tác dụng và cách nhận Omnium Shield.

Thông tin về Omnium Shield

| Tổng quan

Omnium Shield

Omnium Shield

Độ hiếm
SSR
Loại hình
Phòng thủ
Miễn dịch/Tăng chỉ số
Hiệu ứng
Tạo ra một lá chắn Omnium ngăn đường đạn trong 10 giây, với năng lượng khởi điểm bằng 200% HP tối đa của Wanderer và thời gian hồi chiêu là 90 giây.

 

| Hiệu ứng khi nâng cấp Omnium Shield

Mức độ Hiệu ứng Vật liệu nâng cấp
1 ★ Làm chậm kẻ địch đi qua lá chắn 50% trong 2 giây. TBD
2 ★ Giảm thời gian hồi chiêu xuống 60 giây. TBD
3 ★ Kéo dài thời gian lên 20 giây. TBD
4 ★ Giảm 2% sát thương băng giá nhận phải, ngay cả khi không triển khai. Không khả dụng trong Apex League. TBD
5 ★ Khi Wanderer hoặc đồng minh đi qua Omnium Shield, sát thương gây ra tăng 25% trong 7 giây. TBD

Cách sử dụng Omnium Shield

Sử dụng khi bạn gặp quá nhiều kẻ địch sở hữu sát thương lớn. Tấm chắn sẽ giúp bạn giảm bớt sát thương nhận được và làm chậm kẻ địch.

Làm thế nào để có Omnium Shield?

| Mở khóa khi đủ 30 mảnh Omnium Shield

Bạn có thể nhận được Omnium Shield nếu bạn có ít nhất 30 Mảnh Omnium Shield trong hành trang của mình. Sau khi bạn có các mảnh, hãy chuyển đến menu Relics và nhấp vào Omnium Shield để mở khóa.

Hướng Dẫn Liên Quan

| Relics SSR

Danh Sách Relics SSR
Alternate Destiny Colossus Arm Confinement Drone
Hologram Projector Omnium Shield Spacetime Rift Type V Armor

 

| Relics SR

Danh Sách Relics SR
Couant Cybernetic Arm Hovering Cannon Jetboard
Jetpack Lava Bomb Magnetic Pulse Magnetic Storm
Missile Barrage Omnium Handcannon Quantum Cloak Strange Cube

 

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết “Chỉ số Omnium Shield Relics”. Nếu có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào về Tower of Fantasy, hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé.

Viết bình luận