Home » Có Thể Thay Đổi Giới Tính Nhân Vật Honkai: Star Rail?

Có Thể Thay Đổi Giới Tính Nhân Vật Honkai: Star Rail?

Honkai: Star Rail cho phép người chơi chọn giới tính của Nhà khai phá mà họ sẽ điều khiển trong suốt quá trình chơi. Liệu bạn có thể thay đổi Giới Tính Nhân Vật Honkai: Star Rail hay không? Hãy cùng khám phá bài viết của chúng tôi!

Có thể thay đổi giới tính nhân vật không?

| Không! Bạn không thể thay đổi giới tính nhân vật

Lúc tạo nhân vật Nhà khai phá của bạn khi bắt đầu trò chơi, bạn không thể thay đổi giới tính sau này.

Trong quá trình tạo nhân vật, bạn cũng sẽ nhận được cảnh báo rằng bạn sẽ không thể thay đổi giới tính ngược lại khi đã xác nhận lựa chọn.

Giới tính có ảnh hưởng đến lối chơi không?

| Giới tính không ảnh hưởng đến lối chơi

Giới tính giống như là skin và sẽ không mang lại bất kỳ lợi thế hay bất lợi nhất định nào cho hành trình của người chơi.

Nó cũng sẽ không có bất kỳ tác động lớn nào đến câu chuyện của trò chơi, vì vậy hãy thoải mái chọn bất kỳ giới tính nào mà bạn yêu thích.

Viết bình luận