Home » Danh Sách Việc Nên Làm Mỗi Ngày Honkai: Star Rail

Danh Sách Việc Nên Làm Mỗi Ngày Honkai: Star Rail

Honkai: Star Rail có nhiều tính năng, nội dung và phần thưởng có thể đổi được, trong đó thời gian ở thế giới thực được tính toán thay vì thời gian trong game. Hãy xem danh sách những Việc Nên Làm Mỗi Ngày Honkai: Star Rail để tối đa hóa thời gian của mình hợp lý hơn!

Danh sách công việc hàng ngày

Danh sách việc mỗi ngày 

| Nhận phần thưởng Đăng nhập mỗi ngày

Bạn có thể nhận được một Vé Tinh Cầu miễn phí bằng cách đăng nhập một lần mỗi ngày. Để nhận được Vé Tinh Cầu, hãy mở Ký Sự Du Hành của bạn và chọn mục Bên Kia Bầu Trời.

Nếu bạn đăng nhập liên tục trong một tuần mà không bỏ lỡ một ngày nào, bạn sẽ nhận được tổng cộng 10 Vé Tinh Cầu.

| Phần thưởng Đăng ký hàng ngày tại Holland

HoYoLab đang cung cấp các phần thưởng đăng nhập hàng ngày miễn phí trên trang web của họ. Chỉ cần đăng nhập vào HoYoLab bằng tài khoản HoYoverse của bạn và yêu cầu nhận phần thưởng một lần mỗi ngày.

▶ ︎ Đăng nhập HoYoLab

 

| Nhiệm vụ Huấn luyện mỗi ngày

Các nhiệm vụ huấn luyện hàng ngày sẽ xoay vòng một cách từng ngày. Hãy chắc chắn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ hàng ngày của bạn trong ngày để tận dụng tối đa các phần thưởng hiện có.

| Sử dụng hết Sức Mạnh Khai Phá

Hãy chắc chắn sử dụng toàn bộ Sức Mạnh Khai Phá của bạn cho các hoạt động như Đài hoa nhân tạo vàng và đỏ, Hang ăn mòn để tối đa hóa thời gian phục hồi khi bạn đăng xuất.

| Gửi nhân vật tham gia Ủy Thác

Gửi nhân vật của bạn tham gia Ủy Thác để họ sẽ trở về với tài nguyên sau một khoảng thời gian nhất định mà bạn đã yêu cầu.

Bạn vẫn có thể sử dụng nhân vật của mình trong trận chiến ngay cả khi họ đang đi làm những nhiệm vụ này.

Viết bình luận