Home » Diablo Immortal: Hướng Dẫn Chơi Game » Danh sách tất cả các Items | Diablo Immortal

Các vật phẩm (Items) trong Diablo Immortal sẽ rất cần thiết cho việc nâng cấp trang bị của bạn, tăng cường sức mạnh cho nhân vật và giữ cho khả năng sống sót của bạn trong các trận chiến tốt hơn. Đọc tiếp để biết cách tìm kiếm, nhận các vật phẩm khác nhau như rune, tiền tệ, vật phẩm tiêu hao và vật phẩm nhiệm vụ.

Danh sách Items
Vật liệu nâng cấp Runes Tiền tệ
Vật tư tiêu hao Vật phẩm nhiệm vụ Vessels
Trophies

Vật liệu nâng cấp

Vật liệu nâng cấp chính là các vật phẩm được sử dụng để nâng cấp áo giáp hoặc vũ khí của bạn trong trò chơi. Bạn có thể ghé thăm Thợ Rèn để sử dụng những vật liệu này.

Danh sách vật liệu nâng cấp
Barrier Stone Enchanted Dust Enigmatic Crystal Glowing Shard
Hellfire Scoria Jolt Stone Ravager Stone Scoria
Scrap Material Tremor Stone Vengeance Stone Wildfire Stone

 

Tất cả các vật liệu nâng cấp

Runes

Runes là vật liệu nâng cấp đặc biệt cho phép bạn chế tạo ra các viên ngọc huyền thoại. Mỗi viên tương ứng với một công thức khác nhau. Bạn có thể chế tạo nhiều viên ngọc huyền thoại để hỗ trợ cho quá trình thăng cấp nhân vật và gia tăng sức mạnh trong Diablo Immortal.

Danh sách Runes
Ati Aud Bol Cir
Dro Ece Ent Fa
Imm Laz Lux Nie
Nou Ord Oth Phy
Pyr Rae Syl Tyr
Urs Vox Weh Zuh

 

Tất cả các Runes

Tiền tệ

Diablo Immortal có khá nhiều vật phẩm tiền tệ khác nhau và mỗi loại có một cách sử dụng riêng. Chúng bao gồm tiền tệ cao cấp để mua hàng trong ứng dụng, vật liệu nâng cấp quý hiếm cho cơ chế tiền thưởng, chìa khóa đặc biệt để mở khóa rương thế giới và các công cụ sửa đổi Elder Rift.

Danh sách tiền tệ
Aspirant’s Key Beryl Crest Eternal Orb
Garnet Gold Hilt Legendary Crest
Platinum Sapphire

 

Tất cả tiền tệ

Vật tư tiêu hao

Người chơi sẽ nhặt được các vật tư tiêu hao do kẻ thù đánh rơi trong Sanctuary. Những thứ này không chỉ cung cấp kinh nghiệm hoặc máu, chúng còn cung cấp các loại Buff và tiền thưởng khác nhau.

Danh sách vật tư tiêu hao

Conduit Globe

Energy Globe Experience Globe Health Globe
Quickening Globe Resurrection Stone

 

Tất cả vật tư tiêu hao

Vật phẩm nhiệm vụ

Vật phẩm nhiệm vụ là loại vật phẩm bạn sẽ nhận tạm thời trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của bạn. Một số có thể đơn giản là lượt tham gia nhiệm vụ hàng ngày.

Danh sách vật phẩm nhiệm vụ
Alvas’s Mangled Hide Blackened Branch Blood Flower Thorns Crimson Arach’s Eye

Demonic Flesh

Ember of Dark Magic Fahir’s Command Mountrous Essence

Stolen Goods

 

Tất cả vật phẩm nhiệm vụ

Vessels of the Horadrim

Vessels of the Horadrim là những vật phẩm đặc biệt có thể được trả lại cho Iben Fahd’s Sanctum ở Westmarch. Người chơi có thể mang những vật phẩm này vào Sanctum để nhận phần thưởng vĩnh viễn theo thuộc tính của chúng.

Danh sách Vessels

Caldesan’s Compassion

Cathan’s Piety

Guilt of the Nameless

Iben Fahd’s Tenacity

Jered Cain’s Vision

Nilfur’s Precision

Nor Tiraj’s Knowledge

Tal Rasha’s Authority

Zoltun Kulle’s Ingenuity

 

Danh sách Vessels of the Horadrim

Helliquary Trophies

Trophies (Danh hiệu) là những vật phẩm đặc biệt mà bạn sẽ nhận được khi đánh bại Trùm Helliquary trong Diablo Immortal. Người chơi có thể đưa những vật phẩm này vào Helliquary để nhận phần thưởng vĩnh viễn cho các thuộc tính của họ và tăng điểm sức mạnh khi tham gia thử thách.

Danh sách Trophies

Flame-Twisted Claw

Pyl’s Flowing Chaos

 

Tất cả Helliquary Trophies