60 Seconds Hero: Idle RPG

Trái đất vừa bị phá hủy nhưng đừng lo lắng. Ký hợp đồng với Nữ thần thời gian để tua lại thời gian. Giờ đến lượt bạn trở thành anh hùng và cứu lấy hành tinh. Hơn 100 nhân vật khác nhau, gặp gỡ nhân vật lịch sử yêu thích của bạn trong trò chơi 60 Seconds Hero: Idle RPG với diện mạo hoàn toàn mới. Hãy ngắm nhìn những kỹ năng tuyệt vời, đắm chìm trong những cảnh chiến đấu đầy mạnh mẽ.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

60 Seconds Hero: Idle RPG

Trái đất vừa bị phá hủy nhưng đừng lo lắng. Ký hợp đồng với Nữ thần thời gian để tua lại thời gian. Giờ đến lượt bạn trở thành anh hùng và cứu lấy hành tinh. Hơn 100 nhân vật khác nhau, gặp gỡ nhân vật lịch sử yêu thích của bạn trong trò chơi 60 Seconds Hero: Idle RPG với diện mạo hoàn toàn mới. Hãy ngắm nhìn những kỹ năng tuyệt vời, đắm chìm trong những cảnh chiến đấu đầy mạnh mẽ.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.