ABYSS on ZEMIT GL

ABYSS on ZEMIT một trò chơi MMORPG kết hợp từ hơn 90 loại hộ vệ khác nhau, với các chỉ số khác nhau thông qua 5 thuộc tính gồm thiên thần, ác ma, thế giới khác, tinh linh và máy móc. Bạn có thể săn boss thế giới ở mỗi kênh để tìm kiếm nguyên liệu chế tạo vũ khí/trang bị chất lượng cao.

Bạn có thể phân biệt mình với Player khác bằng cách kết hợp các trang bị của riêng bạn. Thỏa sức trải nghiệm các kỹ năng khác nhau cho mỗi class nhân vật. Cố gắng dành chiến thắng với chiến lược riêng thông qua việc thiết lập các kỹ năng và Build trang bị một cách tối ưu nhất. Game phù hợp với Player yêu thích dòng game MMORPG.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.