Blade and Soul: Revolution KR

Một thế giới quan rộng lớn về sự nhạy cảm ban đầu và một câu chuyện thú vị tập trung vào sự trả thù. Hình ảnh điện ảnh chất lượng cao. Công việc nhẹ nhàng có thể tận hưởng lĩnh vực MMORPG tốt. Phong cảnh tuyệt đẹp mở ra trong ánh sáng với góc nhìn 3D đầy đủ. Tham gia ngay vào một trận chiến vô tận của các lực lượng hùng mạnh.