Captivity Horror Multiplayer Global

Captivity Horror Multiplayer trò chơi kinh dị giải đố nhiều người chơi. Người chơi sẽ hóa thân một bệnh nhân bị sử dụng như chuột bạch để làm nhiều cuộc thí nghiệm khủng khiếp được thực hiện bởi một tập đoàn tuyệt mật của chính phủ.

Nhiệm vụ của người chơi là liên minh cùng với các bệnh nhân khác tại đây để trốn thoát khỏi cơ sở tuyệt mật này. Nhưng mọi thứ không hề dễ dàng như bạn nghĩ, vì ngay cả trong nhóm bệnh nhân cũng có rất nhiều kẻ thù địch được gài cắm vào đó. Chúc bạn may mắn và thực hiện thành công nhiệm vụ của mình.