Castle Craft – World War

Castle Craft – World War trò chơi chiến lược PvP thời gian thực với nhiều đội quân khác nhau. Người chơi có thể nâng cấp các thẻ chỉ huy và đơn vị lính của mình để gia tăng sức mạnh cho quân đội. Tự do chọn lựa chỉ huy và các đơn vị lính với nhiều cơ chế khác nhau.

Chống lại đối thủ của bạn bằng cách quan sát chiến lược của họ và đưa ra một lối chơi đa dạng, năng động nhằm khắc chế đối thủ. Đừng quên do thám căn cứ của đối phương để tìm hiểu xem đối thủ đang làm gì và mở rộng căn cứ ra sao. Game phù hợp với Player yêu thích dòng game hành động chiến lược.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Castle Craft – World War

Castle Craft – World War trò chơi chiến lược PvP thời gian thực với nhiều đội quân khác nhau. Người chơi có thể nâng cấp các thẻ chỉ huy và đơn vị lính của mình để gia tăng sức mạnh cho quân đội. Tự do chọn lựa chỉ huy và các đơn vị lính với nhiều cơ chế khác nhau.

Chống lại đối thủ của bạn bằng cách quan sát chiến lược của họ và đưa ra một lối chơi đa dạng, năng động nhằm khắc chế đối thủ. Đừng quên do thám căn cứ của đối phương để tìm hiểu xem đối thủ đang làm gì và mở rộng căn cứ ra sao. Game phù hợp với Player yêu thích dòng game hành động chiến lược.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.