Trong thời kỳ cuối cùng của thời Trung cổ, hỏa khí trở thành một sức mạnh phổ biến, và những kị sĩ hùng mạnh đã từ bỏ vị trí của họ trên võ đài lịch sử sau hàng nghìn năm. Triều đại cũng bắt đầu sụp đổ, và thế lực mạnh mẽ của Đế quốc đang tan rã.

Advertisements

Đến với Castle Empire, bạn sẽ đảm nhận vai trò của Lãnh chúa của một liên minh, hợp tác với các người chơi khác để chống lại sự thống trị của Đế quốc. Tinh thần kị sĩ không bao giờ mất đi, và bạn sẽ xây dựng lâu đài, bảo vệ cư dân và đoàn kết các đồng minh xung quanh để đối phó với thế lực xấu xa này.