Combo Bàn Phím Chuột LED T06 Bộ Chuyển Đổi FREEWOLF

  • Kết nối: Cổng USB
  • SỬ dụng Chip chuyên nghiệp chơi game, định vị chính xác, phong trào nhạy cảm.
  • Hệ điều hành tương thích: Android 4.0 và iOs 7.0 trở lên
  • Chơi trực tiếp từ các game iOS từ Appstore

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Combo Bàn Phím Chuột LED T06 Bộ Chuyển Đổi FREEWOLF

  • Kết nối: Cổng USB
  • SỬ dụng Chip chuyên nghiệp chơi game, định vị chính xác, phong trào nhạy cảm.
  • Hệ điều hành tương thích: Android 4.0 và iOs 7.0 trở lên
  • Chơi trực tiếp từ các game iOS từ Appstore

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.