Trong một thế giới đầy những trò chơi và phim có chủ đề zombie với mô típ lặp đi lặp lại, đây có lẽ là một điều vượt quá mong đợi của bạn. Thế giới đã sụp đổ dưới sự tấn công của những thây ma trông buồn tẻ và không quá nguy hiểm. Nhưng mọi thứ có đơn giản không?

Dĩ nhiên là không. Cyber Dead không muốn theo những âm mưu cũ vì thế nên những thây ma trong tựa Game này được trang bị những thứ rất nguy hiểm để thử thách anh em trên mỗi cuộc chơi.