Cyber Fighters: Legends Of Shadow Battle GL

Cyber Fighters: Legends Of Shadow Battle trò chơi hành động RPG trong thế giới Cyperpunk, nơi luôn nổ ra hàng triệu cuộc chiến mỗi ngày. Tham gia trò chơi, bạn sẽ bắt đầu mọi thứ tại thành phố Detroit, nơi bắt đầu mọi cuộc hành trình. Detroit là một thành phố giao điểm của 5 vùng lãnh thổ Bắc Mỹ, được tạo nên vào năm 2077 sau khi thế chiến III kết thúc và bản đồ thế giới được vẽ lại.

Sau một loạt các cuộc đàm phàn thương lượng giữa các quốc gia đều thất bại, dẫn đến việc hỗn loạn của khu vực giao điểm Detroit. Năm 2100, cả thế giới ban hành hiệp ước chống Tử Hình tội phạm và tất cả các tên tội phạm được đưa đến thành phố Detroit và đây trở thành một địa điểm nguy hiểm nhất thế giới. Bạn có đủ bản lĩnh để thử sức trở nên ông vua trong đế chế Detroit hỗn loạn này? Thử sức bằng cách tham gia ngay trò chơi hành động RPG này nếu bạn thích!