Dark Raider TH

Ngày tận thế đã đến. Nó đã được tiên tri từ nhiều thế kỷ trước và mọi người trên khắp thế giới của Ylkis đang mong đợi điều đó, sẵn sàng một ngày nào đó phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Thần. Sự hỗn loạn ngự trị, và Ngày tận thế dường như không thể tránh khỏi. Nhưng các vị thần dường như đã cho chúng ta một cơ hội cuối cùng.

Dungeon đã mở ra và hy vọng đã được đưa trở lại. Người ta nói rằng cứ mỗi Dungeon bị chinh phục, thế giới sẽ sống thêm một ngày nữa, và loài người có thể chứng minh giá trị của mình với Thần một lần nữa. Và thế là cuộc đua với thời gian bắt đầu. Bạn sẽ cứu thế giới khỏi cái chết sắp xảy ra của nó, hay bạn sẽ là người mang đến sự tuyệt chủng của nó?