Darkfire Heroes

Darkfire Heroes một trò chơi Build-Battle hành động giả tưởng với hơn 75 anh hùng từ 6 phe phái độc đáo trong trò chơi. Tập hợp đội quân, xây dựng chiến lược và dẫn đầu các cuộc chiến dũng cảm chống lại kẻ thù và quái vật độc ác.

Tham gia để cùng chứng minh kỹ năng thượng thừa của bạn khi sử dụng các ma thuật và dẫn dắt các cuộc chiến để cứu vương quốc đã mất trong cuộc phiêu lưu giả tưởng không hồi kết này. Không giống như 1 trò chơi nhàn rỗi RPG, Darkfire cho phép bạn thể hiện kỹ năng trong toàn bộ mọi cuộc chiến. Game phù hợp với Player yêu thích dòng game hành động Build-Battle.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Darkfire Heroes

Darkfire Heroes một trò chơi Build-Battle hành động giả tưởng với hơn 75 anh hùng từ 6 phe phái độc đáo trong trò chơi. Tập hợp đội quân, xây dựng chiến lược và dẫn đầu các cuộc chiến dũng cảm chống lại kẻ thù và quái vật độc ác.

Tham gia để cùng chứng minh kỹ năng thượng thừa của bạn khi sử dụng các ma thuật và dẫn dắt các cuộc chiến để cứu vương quốc đã mất trong cuộc phiêu lưu giả tưởng không hồi kết này. Không giống như 1 trò chơi nhàn rỗi RPG, Darkfire cho phép bạn thể hiện kỹ năng trong toàn bộ mọi cuộc chiến. Game phù hợp với Player yêu thích dòng game hành động Build-Battle.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.