Dead Dawn

Dead Dawn một trò chơi bắn súng sinh tồn thế giới mở được thiết kế dựa trên công nghệ Unity Game Engine. Không chỉ mang lại hình ảnh đẹp và chân thực mà trò chơi còn tối ưu hóa, nghĩa là trò chơi có thể chạy mượt mà nhất đối với nhiều thiết bị di động phù hợp.

Đưa người chơi đi sâu vào một môi trường sống sót đầy đủ của chủ nghĩa hậu tận thế, nơi mọi lựa chọn và hành động của bạn đều để lại một dấu ấn theo một cách đặt biệt. Khi chiến đấu, bạn sẽ cần phải có năng lượng để có thể sử dụng vũ khí cận chiến, nếu không bạn sẽ không thể hành động cho đến khi bạn có đủ năng lượng trở lại. Trò chơi hiện tại đã có thể trải nghiệm trên nền tảng Android. Tuy nhiên đây mới chỉ là giai đoạn thử nghiệm đầu tiên và sẽ còn nhiều thứ cần phải cập nhật.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Dead Dawn

Dead Dawn một trò chơi bắn súng sinh tồn thế giới mở được thiết kế dựa trên công nghệ Unity Game Engine. Không chỉ mang lại hình ảnh đẹp và chân thực mà trò chơi còn tối ưu hóa, nghĩa là trò chơi có thể chạy mượt mà nhất đối với nhiều thiết bị di động phù hợp.

Đưa người chơi đi sâu vào một môi trường sống sót đầy đủ của chủ nghĩa hậu tận thế, nơi mọi lựa chọn và hành động của bạn đều để lại một dấu ấn theo một cách đặt biệt. Khi chiến đấu, bạn sẽ cần phải có năng lượng để có thể sử dụng vũ khí cận chiến, nếu không bạn sẽ không thể hành động cho đến khi bạn có đủ năng lượng trở lại. Trò chơi hiện tại đã có thể trải nghiệm trên nền tảng Android. Tuy nhiên đây mới chỉ là giai đoạn thử nghiệm đầu tiên và sẽ còn nhiều thứ cần phải cập nhật.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.