Disney Mirrorverse

Hãy đối mặt với cuộc phiêu lưu hành động trong Disney Mirrorverse. Các lực lượng độc ác đang trỗi dậy trong vũ trụ được tưởng tượng lại này, đòi hỏi những nhà vô địch đủ mạnh để đáp ứng thách thức.

Sulley, Baymax, Scar, Thuyền trưởng Jack Sparrow, Genie, Merida, Belle, Oogie Boogie và nhiều hơn nữa sẵn sàng theo những cách năng động và bất ngờ. Chuẩn bị để chống lại đám bóng tối sắp tới đang tìm cách phá vỡ thế giới Mirrorverse của Agrabah Merchant lao Alley, Scarefloor F và Port Royal Queen Land Landing.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Disney Mirrorverse

Hãy đối mặt với cuộc phiêu lưu hành động trong Disney Mirrorverse. Các lực lượng độc ác đang trỗi dậy trong vũ trụ được tưởng tượng lại này, đòi hỏi những nhà vô địch đủ mạnh để đáp ứng thách thức.

Sulley, Baymax, Scar, Thuyền trưởng Jack Sparrow, Genie, Merida, Belle, Oogie Boogie và nhiều hơn nữa sẵn sàng theo những cách năng động và bất ngờ. Chuẩn bị để chống lại đám bóng tối sắp tới đang tìm cách phá vỡ thế giới Mirrorverse của Agrabah Merchant lao Alley, Scarefloor F và Port Royal Queen Land Landing.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.