Doomsday: Last Survivors GL

Doomsday: Last Survivors một trò chơi chiến lược cạnh tranh trực tuyến nhiều người chơi thời gian thực lấy bối cảnh trong một tương lai gần. Nơi mà những thây ma đã chiếm lĩnh thế giới và buộc những con người sống sót còn lại phải chiến đấu cho cuộc chiến sống còn của chính họ và tương lai của nhân loại.

Người chơi sẽ tham gia game với tư cách là một chỉ huy, bạn có sứ mệnh dẫn dắt những người sống sót chiến đấu chống lại thây ma và kẻ thù. Xây dựng và phát triển ngôi nhà của bạn, dành chiến thắng trong cuộc chiến thiên niên kỷ kỳ bí này để khôi phục lại nền văn minh nhân loại. Game phù hợp với người chơi yêu thích dòng game chiến lược.