Fatal Compass GL

Tin tức lớn về một vùng đất Fatal Compass mới đột nhiên xuất hiện trong đại dương được lan truyền khi những thảm họa thiên nhiên thường xuyên xảy ra đã gần như phá hủy tất cả các vùng đất trên trái đất. Sau đó, các binh sĩ vũ trang và tài năng công nghệ chuyên nghiệp ngay lập tức được gửi đến đó để điều tra.

Khi gần như tất cả các chuyến thám hiểm trước đó đều thất bại, bạn được chọn vào đội mới. Đối mặt với rủi ro và cơ hội, bạn sẽ dẫn dắt đội của mình, chiến đấu, đột kích, xây dựng và chuẩn bị cho một ngày mai tốt hơn sắp tới.