Final Heroes GL

Có nơi nào không xuất hiện sự vô vọng không, khi mà tại đại lục Roland nơi đầy rẫy những ngọn lửa thù hận, đao binh kiếm sắc, quyền lực và những sức mạnh siêu cường cũng có lúc phải sống trong vô vọng vì thời buổi loạn thế. Hãy tham gia vào đại lục Roland trong Final Heroes để thách thức những cường bá đang lộng hành tại đây nhằm mang lại một bình yên vô giá.