Gatherers GL

Gatherers một trò chơi nhập vai bắn súng co-op cùng 3 người chơi khác để chống lại sự phá hoại của người ngoài hành tinh. Những kẻ xâm lược đã biến hành tinh này trở nên biến chất, sinh vật và máy móc đều bị nhiễm độc.

Với việc nền văn minh bị phân tán bởi sự tàn phá, một nhóm gồm những người sống sót còn lại đã tập hợp cùng nhau nỗ lực giành lại thế giới từ tay kẻ xâm lược ngoài hành tinh. Người chơi sẽ trở thành một trong số ít người sống sót, nhiệm vụ của bạn là dọn sạch các khu vực, làm sạch bọn tham nhũng và đánh bại người ngoài hành tinh. Game phù hợp với người chơi yêu thích dòng game Shooter.