Handcrafted Planet CN

Hộp cát hành tinh trực tuyến Handcrafted Planet kết hợp phiêu lưu, sáng tạo và xã hội hóa. Bạn có thể khám phá các hành tinh siêu kỳ lạ với bạn bè của mình, trải nghiệm nhiều trò chơi mini hoặc xây dựng nhà với phong cách rất khác nhau.

Người chơi có thể tự do phiêu lưu, xây dựng và chiến đấu trong mỗi nền văn minh hành tinh. Nếu bạn đã từng chơi Minecraft thì đây có thể nói giống như một bản Minecraft trên Mobile dành cho bạn.