Harry Potter: Magic Awakened

Trò chơi sẽ bắt đầu với việc người chơi nhận được thư chấp nhận từ Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Từ đó bạn sẽ bắt đầu là một sinh viên năm nhất và bắt đầu hành trình phù thủy của mình bằng cách học phép thuật và tập hợp một nhóm bạn để tham gia vào cuộc phiêu lưu của bạn.

Harry Potter: Magic Awakened sẽ bắt đầu mở phiên bản beta trên cả iOS và Android vào cuối năm 2021 với các đăng ký hiện có trên cửa hàng TapTap. Vẫn chưa có thông tin gì về việc trò chơi sẽ phát hành chính thức vào ngày nào nên anh em hãy ấn Subscribed để cập nhật thông tin ngay khi trò chơi phát hành.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Harry Potter: Magic Awakened

Trò chơi sẽ bắt đầu với việc người chơi nhận được thư chấp nhận từ Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Từ đó bạn sẽ bắt đầu là một sinh viên năm nhất và bắt đầu hành trình phù thủy của mình bằng cách học phép thuật và tập hợp một nhóm bạn để tham gia vào cuộc phiêu lưu của bạn.

Harry Potter: Magic Awakened sẽ bắt đầu mở phiên bản beta trên cả iOS và Android vào cuối năm 2021 với các đăng ký hiện có trên cửa hàng TapTap. Vẫn chưa có thông tin gì về việc trò chơi sẽ phát hành chính thức vào ngày nào nên anh em hãy ấn Subscribed để cập nhật thông tin ngay khi trò chơi phát hành.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.