Hellper: Idle Underworld Fantasy GL

Hellper: Idle Underworld Fantasy một trò chơi Idle RPG, nơi tu luyện các anh hùng để ngăn chặn sự tấn công của lũ thây ma. Trong một thành phố mà phần lớn dân số đã biến thành những thây ma hung bạo, bạn sẽ tham gia vào một nhóm những người sống sót.

Bạn phải tự bảo vệ mình khỏi một làn sóng kẻ thù vô tận. Nhận các nhu cầu sinh tồn cần thiết trong một thành phố bị phá hủy bởi thây ma và sống sót ngày hôm nay khỏi những thây ma đáng sợ. Nếu bạn tồn tại ngày hôm nay, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn vào ngày mai. Nhưng nếu bạn tắt điện ngày hôm nay thì ngay hôm nay bạn cũng tắt thở. Nào hãy tham gia trải nghiệm ngay một trò chơi siêu thú vị này.