Heroes of Twilight GL

Heroes of Twilight trò chơi chiến thuật theo lượt kết hợp RPG và yếu tố đấu trường PvP thời gian thực độc đáo. Các Player sẽ lựa chọn nhân vật trong một danh sách đa dạng anh hùng độc đáo và một loạt các phép thuật mạnh mẽ dưới dạng những thẻ bài.

Điểm thú vị của trò chơi có lẽ nằm ở phong cách nghệ thuật ưa nhìn cùng hệ thống chuyển đổi ngày đêm có ảnh hưởng đến quá trình chiến đấu trên các đấu trường Arena. Nhưng chúng tôi cũng chưa có quá nhiều thông tin chi tiết về trò chơi. Hãy theo dõi để cập nhật thông tin ngay khi trò chơi thú vị này ra mắt nhé các Player.