Hexagod

Hexagod một trò chơi giải trí Arcade khá thú vị nơi người chơi sẽ phải cạnh tranh và hợp tác với những người khác thông qua đối sánh thời gian thực để bảo vệ Trái Đất khỏi các chủng tộc ngoài hành tinh. Bạn cần tạo một nhóm với các chiến lược riêng thể hiện thông qua các nhân vật, kỹ năng và vật phẩm chiến đấu.

Kể câu chuyện về tương lai gần, liên bang Skutai thống nhất Trái Đất thành một quốc gia duy nhất. Khi sự thống nhất xuất hiện cũng là lúc sự chuyên chế độc tài xảy ra. Tuy nhiên, trước sự xâm lược của người ngoài hành tinh. Các nhóm đã quyết định đoàn kết lại để bảo vệ trái đất khỏi Cthulhu. Nếu yêu thích dòng game Arcade hãy trải nghiệm ngay Hexagod nào.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Hexagod một trò chơi giải trí Arcade khá thú vị nơi người chơi sẽ phải cạnh tranh và hợp tác với những người khác thông qua đối sánh thời gian thực để bảo vệ Trái Đất khỏi các chủng tộc ngoài hành tinh. Bạn cần tạo một nhóm với các chiến lược riêng thể hiện thông qua các nhân vật, kỹ năng và vật phẩm chiến đấu.

Kể câu chuyện về tương lai gần, liên bang Skutai thống nhất Trái Đất thành một quốc gia duy nhất. Khi sự thống nhất xuất hiện cũng là lúc sự chuyên chế độc tài xảy ra. Tuy nhiên, trước sự xâm lược của người ngoài hành tinh. Các nhóm đã quyết định đoàn kết lại để bảo vệ trái đất khỏi Cthulhu. Nếu yêu thích dòng game Arcade hãy trải nghiệm ngay Hexagod nào.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.