Idle Arena GL

Idle Arena là một trò chơi nhàn rỗi được đặt trong một thế giới tương lai với 4 phe khác nhau, mỗi phe có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Người chơi chiêu mộ những anh hùng có thể được sử dụng để tiến lên trong chế độ chiến dịch và chiến đấu chống lại kẻ thù. Các anh hùng của bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi họ đạt được cấp độ cũng như được trang bị áo giáp và vũ khí.