IDOLA: Phantasy Star Saga Global

Ngoài bầu trời đầy sao xa xôi, hành tinh đen IDOLA: Phantasy Star Saga sắp sửa di chuyển, thế giới sụp đổ dưới sự đe dọa của thần thảm họa, và những thiếu niên trẻ nắm chặt thanh kiếm dài, đấu tranh để bảo vệ hòa bình của thế giới!

Trên lục địa Vandorian màu mỡ này, tất cả đã bị thống trị bởi kiếm và ma thuật, con người và yêu tinh tranh đấu với nhau. Mỗi nhân vật có một cốt truyện riêng. Hướng thức tỉnh cuối cùng của nhân vật là tùy thuộc vào bạn. Và câu chuyện của họ sẽ khác nhau tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Hãy viết lại câu chuyện bởi bàn tay của chính bạn thông qua nhân vật trong Game Turn-Based thú vị này.