Indies Lies

Indies Lies một trò chơi kết hợp yếu tố Roguelike với thể loại xây dựng bộ bài làm lối chơi cốt lõi. Nội dung cấp độ được tạo ngẫu nhiên, hệ thống tài năng phong phú và đa dạng được thiết kế thông minh. Hệ thống rune bất ngờ, kết hợp với hàng trăm thẻ được thiết kế tỷ mỉ.

Trò chơi có nhiều chương nội dung cốt truyện và người chơi sẽ dần dần mở khóa các câu chuyện của nhân vật trong quá trình đột phá thú vị để làm sáng tỏ thế giới bị kẹt giữa các vị thần. Trò chơi hiện chưa chính thức ra mắt và nếu yêu thích bạn hãy ấn ngay Subscribed để nhận thông tin ngay khi trò chơi phát hành.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Indies Lies

Indies Lies một trò chơi kết hợp yếu tố Roguelike với thể loại xây dựng bộ bài làm lối chơi cốt lõi. Nội dung cấp độ được tạo ngẫu nhiên, hệ thống tài năng phong phú và đa dạng được thiết kế thông minh. Hệ thống rune bất ngờ, kết hợp với hàng trăm thẻ được thiết kế tỷ mỉ.

Trò chơi có nhiều chương nội dung cốt truyện và người chơi sẽ dần dần mở khóa các câu chuyện của nhân vật trong quá trình đột phá thú vị để làm sáng tỏ thế giới bị kẹt giữa các vị thần. Trò chơi hiện chưa chính thức ra mắt và nếu yêu thích bạn hãy ấn ngay Subscribed để nhận thông tin ngay khi trò chơi phát hành.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.