Jade Dynasty: New Fantasy Global

Fantasy New Jade Dynasty là một tác phẩm mới được Zhuxian ủy quyền, chúng tôi muốn chia sẻ sự ấm áp trong “Zhuxian” cho mọi người, vì vậy trò chơi không chỉ có cốt truyện kinh điển giữa các nhân vật chính, mà còn mở rộng thêm nhiều bản gốc. Những câu chuyện liên quan đến chi tiết, chẳng hạn như câu chuyện tình yêu sâu sắc giữa Jin Ling và Elder Blacklove, đã được dựng thành bản sao của Blood Cave.

Đồng thời, những câu chuyện có thật giữa những người chơi trò chơi này trong nhiều năm cũng khiến chúng tôi cảm động, vì vậy chúng tôi đã kiến tạo những ký ức ấm áp này của người chơi như một cuộc phiêu lưu trong trò chơi. Trong thiết kế trò chơi, chúng tôi cũng có những ý tưởng khác nhau – một hệ thống chiến đấu chiến lược tự do cao cấp mới, địa hình rải rác, các yếu tố tự nhiên tương tác với nhau, hệ thống thời tiết các yếu tố môi trường, v.v. có chiều sâu để làm cho trận chiến thú vị hơn.