King Of Hunters GL

Là một game chiến đấu ba chiều 2.5D, King Of Hunters cung cấp cho mọi người toàn quyền tự do trải nghiệm thế giới và làm chủ chiến thuật của bạn.

Bạn có thể ẩn nấp và phục kích bằng cách leo lên cao, hoặc bạn có thể đặt bẫy để mời các vị vua vào cung điện, hoặc bạn có thể đứng canh cổng và giữ cổng, thậm chí cưỡi ngựa để chiến đấu với đối thủ.