Labyrinth of the Witch

Labyrinth of the Witch một trò chơi ARPG với yếu tố Roguelike lấy cảm hứng từ loạt game Mystery Dungeon. Mục tiêu của bạn trong trò chơi là đi xuống hầm ngục nguy hiểm đầy cạm bẫy và quái vật để thu thập các kho báu.

Các ngục tối trong trò chơi cũng khá giống với bất kỳ ngục tối nào trong các tựa game roguelike khác, gần như là khám phá vô hạn. Mỗi hầm ngục mới sẽ bị cản trở bởi những chiếc bẫy khác nhau và kẻ thù khác nhau. Rất nhiều kẻ thù luôn cố gắng chấm dứt cuộc phiêu lưu của bạn bằng mọi giá. Hãy cẩn thận và bạn có thể tự vệ bằng thanh kiếm, cung tên, đũa thần và nhiều loại vũ khí khác. Game phù hợp với người chơi yêu thích dòng game ARPG.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Labyrinth of the Witch một trò chơi ARPG với yếu tố Roguelike lấy cảm hứng từ loạt game Mystery Dungeon. Mục tiêu của bạn trong trò chơi là đi xuống hầm ngục nguy hiểm đầy cạm bẫy và quái vật để thu thập các kho báu.

Các ngục tối trong trò chơi cũng khá giống với bất kỳ ngục tối nào trong các tựa game roguelike khác, gần như là khám phá vô hạn. Mỗi hầm ngục mới sẽ bị cản trở bởi những chiếc bẫy khác nhau và kẻ thù khác nhau. Rất nhiều kẻ thù luôn cố gắng chấm dứt cuộc phiêu lưu của bạn bằng mọi giá. Hãy cẩn thận và bạn có thể tự vệ bằng thanh kiếm, cung tên, đũa thần và nhiều loại vũ khí khác. Game phù hợp với người chơi yêu thích dòng game ARPG.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.