Legend of Heroes: Eternal Arena

Một vùng đất cổ xưa bị nhuộm đầy máu. Ma quỷ săn người và biến con người nơi đây thành quỷ dữ. Chứng kiến ​​thảm kịch tàn khốc, những người sống sót đã thành lập một đội ngũ anh hùng để săn quỷ và cứu những người sống sót khác.

Từ đó trở đi, các anh hùng bắt đầu một cuộc chiến bất tận với loài quỷ dữ nơi đây. Anh em có muốn mình trở thành một trong những anh hùng tại Legend of Heroes: Eternal Arena?

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Legend of Heroes: Eternal Arena

Một vùng đất cổ xưa bị nhuộm đầy máu. Ma quỷ săn người và biến con người nơi đây thành quỷ dữ. Chứng kiến ​​thảm kịch tàn khốc, những người sống sót đã thành lập một đội ngũ anh hùng để săn quỷ và cứu những người sống sót khác.

Từ đó trở đi, các anh hùng bắt đầu một cuộc chiến bất tận với loài quỷ dữ nơi đây. Anh em có muốn mình trở thành một trong những anh hùng tại Legend of Heroes: Eternal Arena?

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.