Legend of the Skyfish 2 Global

Một trăm năm đã trôi qua kể từ khi người anh hùng được gọi là Little Red Hook chấm dứt triều đại khủng bố của Legend of the Skyfish 2, và bây giờ nền hòa bình mà nền văn minh đã phải vật lộn rất nhiều để xây dựng lại gặp nguy hiểm.

Advertisements

Là những người bảo vệ Red Hook cuối cùng, bạn và chủ nhân của bạn phải sử dụng công cụ không điển hình của bang hội của bạn – Combat Fishing Cực – vừa là vũ khí vừa là một chiếc móc vật lộn để đối mặt với mối đe dọa đang gia tăng. Tải trên Apple Arcade.