Looters: Survivors Battle KR

Trong cuộc chiến sinh tồn ở thế giới hậu tận thế này, bạn phải ăn cắp để tồn tại. Hãy tiêu diệt những thây ma và cướp những Lutus khác để duy trì sự sống. Bảo vệ nơi trú ẩn quan trọng nhất để tồn tại, tập hợp những người còn sống và nâng cấp các căn cứ khác nhau để có tài nguyên cần thiết.

Advertisements

Hãy chủ động xây dựng hệ thống phòng thủ chặt chẽ tại nơi trú ẩn của bạn để bảo vệ tài nguyên khỏi thây ma và những kẻ cướp bóc tàn ác. Đóng vai trò người lãnh đạo trong thế giới hỗn loạn này và hãy sử dụng sự thông minh và sự tài trí để đảm bảo sự sống còn của bạn và những người sống sót khác trong Looters: Survivors Battle!