Luna M: Bluemoon US

T3 Entertainment đã thông báo vào ngày 19/05 rằng hơn 3.000 người dùng đã áp dụng cho thử nghiệm beta kín (CBT) của Luna Mobile. Theo công ty mẹ của Hanbitsoft – T3, Luna Mobile đã nhận được các ứng dụng CBT cho người dùng Google Play Store và One Store từ chiều ngày 07/05.

Viết bình luận