MAD8: Raid Battle GL

Để tồn tại trong một thế giới nơi bạn không thể tin tưởng ai, bạn phải phụ thuộc vào các Anh hùng của mình. Tuyển dụng và thăng cấp anh hùng trong hành trình chống lại lực lượng chính phủ thống nhất.

Một game nhập vai hành động MAD8: Raid Battle mới đầy năng động và mãnh liệt, nơi bạn chỉ huy một đội vũ khí Heroes và Shadow Tech tham gia vào các nhiệm vụ chống lại Lực lượng Chính phủ. Game nhập vai này mang đến hành động mãnh liệt, các anh hùng huyền thoại và vũ khí công nghệ cao được bao bọc trong sự hỗn loạn hoàn toàn.