Magnum 3.0 GL

Magnum 3.0 một trò chơi mô phỏng các loại súng trên toàn thế giới. Người chơi có thể nghiên cứu các bộ phận súng và làm cho súng của bạn trở nên thực tế bằng cách áp dụng Sublogic V3.0 Gun Sim Engine.

Người chơi có thể thưởng thức âm thanh và chuyển động thực tế của súng, cảm giác như bạn đang điều khiển và ngắm bắn một khẩu súng thật. Nếu bạn muốn tìm hiểu và tận hưởng cảm giác bắn súng thực tế thì đây là một trò chơi mô phỏng tuyệt vời để bạn trải nghiệm.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.