MARVEL Duel GL

Xây dựng đội mạnh nhất thông qua các thẻ trong Marvel Duel. Trò chơi được xây dựng từ hơn 150 nhân vật ở Vũ trụ Marvel, trong suốt 80 năm truyện tranh. Người chơi bắt đầu với một trong năm siêu anh hùng huyền thoại: Thor, Iron Man, Captain Marvel, Spider-Man và Star-Lord.