Máy chơi game cầm tay Hệ điều hành Arcade

 • Hàng mới 100% và chất lượng cao
 • Chất liệu: ABS
 • Màn hình màu 2.8 inch
 • Hỗ trợ tải trò chơi NES/SNES/MAME/MD/GBA
 • Có thể lưu tiến độ trò chơi
 • Loa tích hợp
 • Hỗ trợ tai nghe ra 3.5mm
 • Hỗ trợ TV OUT
 • Thông số kỹ thuật:
 • Bộ nhớ: 512M
 • Loại giao diện: USB
 • Giao diện netwo RK: không có
 • Chức năng bổ sung: MP4 Video Player
 • Hệ điều hành: Arcade
 • Màu sắc sản phẩm: Xanh lá
 • Gói bao gồm:
 • 1 máy chơi game
 • Cáp 3 màu AV 1 *
 • 1 * Cáp sạc
 • Chỉ có Nội dung gói trên, các sản phẩm khác không được bao gồm.
 • Lưu ý: Chụp sáng và hiển thị khác nhau có thể khiến màu sắc của sản phẩm trong ảnh hơi khác so với thực tế. Sai số đo cho phép là +/- 1-3cm.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Máy chơi game cầm tay Hệ điều hành Arcade

 • Hàng mới 100% và chất lượng cao
 • Chất liệu: ABS
 • Màn hình màu 2.8 inch
 • Hỗ trợ tải trò chơi NES/SNES/MAME/MD/GBA
 • Có thể lưu tiến độ trò chơi
 • Loa tích hợp
 • Hỗ trợ tai nghe ra 3.5mm
 • Hỗ trợ TV OUT
 • Thông số kỹ thuật:
 • Bộ nhớ: 512M
 • Loại giao diện: USB
 • Giao diện netwo RK: không có
 • Chức năng bổ sung: MP4 Video Player
 • Hệ điều hành: Arcade
 • Màu sắc sản phẩm: Xanh lá
 • Gói bao gồm:
 • 1 máy chơi game
 • Cáp 3 màu AV 1 *
 • 1 * Cáp sạc
 • Chỉ có Nội dung gói trên, các sản phẩm khác không được bao gồm.
 • Lưu ý: Chụp sáng và hiển thị khác nhau có thể khiến màu sắc của sản phẩm trong ảnh hơi khác so với thực tế. Sai số đo cho phép là +/- 1-3cm.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.