Máy Chơi Game Cầm Tay Kingslim X6

 • -Màn hình LCD 4.3inch
 • -Được xây dựng trong hơn 10000 trò chơi
 • -Hỗ trợ các trò chơi NES
 • -Hỗ trợ các trò chơi 8/16/32 bit
 • Loa tích hợp
 • -Micro tích hợp
 • -Có thể kết nối với máy tính

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Máy Chơi Game Cầm Tay Kingslim X6

 • -Màn hình LCD 4.3inch
 • -Được xây dựng trong hơn 10000 trò chơi
 • -Hỗ trợ các trò chơi NES
 • -Hỗ trợ các trò chơi 8/16/32 bit
 • Loa tích hợp
 • -Micro tích hợp
 • -Có thể kết nối với máy tính

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.