Máy Chơi Game Cầm Tay S-way

Máy Chơi Game Cầm Tay S-way Thẻ Nhỏ Cầm Tay Hoài Cổ King Of Fighters Máy Chơi Game Cổ Điển Tetris 3.0″ Trò Chơi Điện Tử.

 • Thể loại: Máy chơi game cầm tay
 • Loại màn hình: Màn hình màu LCD 3inch
 • Dung lượng pin: 1020mAh
 • Loại trò chơi: Tích hợp hơn 990 trò chơi
 • Loại giao diện: USB
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Máy Chơi Game Cầm Tay S-way

Máy Chơi Game Cầm Tay S-way Thẻ Nhỏ Cầm Tay Hoài Cổ King Of Fighters Máy Chơi Game Cổ Điển Tetris 3.0″ Trò Chơi Điện Tử.

 • Thể loại: Máy chơi game cầm tay
 • Loại màn hình: Màn hình màu LCD 3inch
 • Dung lượng pin: 1020mAh
 • Loại trò chơi: Tích hợp hơn 990 trò chơi
 • Loại giao diện: USB
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.