Máy chơi game mini AV TV 8 bit

 • Mô hình: LL-D002
 • Loại phụ kiện máy chơi trò chơi: Bộ trò chơi
 • Loại giao diện: Giao diện AV
 • Chế độ rung: không rung
 • Sản phẩm áp dụng: TV
 • Chất liệu: Nhựa
 • Trọng lượng sản phẩm: 1.5kg

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Máy chơi game mini AV TV 8 bit

 • Mô hình: LL-D002
 • Loại phụ kiện máy chơi trò chơi: Bộ trò chơi
 • Loại giao diện: Giao diện AV
 • Chế độ rung: không rung
 • Sản phẩm áp dụng: TV
 • Chất liệu: Nhựa
 • Trọng lượng sản phẩm: 1.5kg

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.