Mercenary Fighter Global

Mercenary Fighter một trò chơi chiến tranh chiến lược độc đáo tập trung vào lính đánh thuê và cơ giáp. Trong trò chơi này, người chơi sẽ đóng vai trò là một thuyền trưởng, du hành qua các môi trường đa dạng bao gồm đất liền, sa mạc, tòa nhà, rừng, núi, nước, nước nông, nước sâu, bầu trời và không gian để thành lập và quản lý các nhóm lính đánh thuê và sưu tập cơ giáp.

Với đa dạng hóa cả trong lĩnh vực cơ giáp, trò chơi cung cấp cho người chơi khả năng chiến đấu ác liệt từ mặt đất cho đến không gian. Với mười chiến trường địa hình khác nhau, người chơi sẽ phải sử dụng chiến thuật thông minh và khéo léo để ngăn chặn một thảm họa thiên tai xảy ra trong một thế kỷ.