Minion Masters

Minion Masters trò chơi thẻ bài kết hợp yếu tố RPG đặc trưng để bạn có thể tham gia nhiều đấu trường khác nhau cùng các cuộc chiến sôi động cạnh tranh với tất cả các Player trên toàn cầu. Đây có lẽ là một trò chơi chiến lược thông qua việc đấu tay đôi 1V1 hoặc 2V2.

Người chơi sẽ tham gia vào các cuộc phiêu lưu thông qua nhiều thời đại khác nhau, khám phá những câu chuyện truyền thuyết về Empyreans, Zen-chi…Minion Masters thực chất đã rất thành công với phiên bản trên PC và Xbox. Vậy liệu ở bản Mobile sắp tới này, trò chơi sẽ tiếp tục làm điên đảo cộng đồng người chơi AndroidiOS chứ? Hãy ấn ngay Subscribed để nhận thông tin ngay khi trò chơi phát hành.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Minion Masters

Minion Masters trò chơi thẻ bài kết hợp yếu tố RPG đặc trưng để bạn có thể tham gia nhiều đấu trường khác nhau cùng các cuộc chiến sôi động cạnh tranh với tất cả các Player trên toàn cầu. Đây có lẽ là một trò chơi chiến lược thông qua việc đấu tay đôi 1V1 hoặc 2V2.

Người chơi sẽ tham gia vào các cuộc phiêu lưu thông qua nhiều thời đại khác nhau, khám phá những câu chuyện truyền thuyết về Empyreans, Zen-chi…Minion Masters thực chất đã rất thành công với phiên bản trên PC và Xbox. Vậy liệu ở bản Mobile sắp tới này, trò chơi sẽ tiếp tục làm điên đảo cộng đồng người chơi AndroidiOS chứ? Hãy ấn ngay Subscribed để nhận thông tin ngay khi trò chơi phát hành.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.