Nhẫn Đeo Tay Thông Minh Kỹ Thuật Số

  • Tên sản phẩm: Vòng thông minh NFC
  • Màu: Xanh & vàng
  • Kích thước: 6/7/8/9/10/11/12/13
  • Chiều rộng: Approx. 8mm/0.31

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Nhẫn Đeo Tay Thông Minh Kỹ Thuật Số

  • Tên sản phẩm: Vòng thông minh NFC
  • Màu: Xanh & vàng
  • Kích thước: 6/7/8/9/10/11/12/13
  • Chiều rộng: Approx. 8mm/0.31

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.